Rada Nadzorcza MESKO-AGD Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
Ul. Mościckiego 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna

za rok obrotowy 2017 i 2018

Do pobrania